asia.cos99@gmail.com
  • 08 988 55 448
  • Mr. Thái

Thuốc uốn - duỗi Akina

Mã số
UD
Khối lượng
Hủ

Thuốc uốn - duỗi

Thuốc uốn và Thuốc duỗi. Sản phẩm có nhiều thành phần dưỡng chất giúp mái phục hồi trong khi thao tác, tạo ra một tác phẩm tóc tuyệt vời 

Thuốc uốn - duỗi Akina

Sản phẩm liên quan